viz také
domovy a pečovatelské ústavy soukromé s veřejnou podporou
domovy a pečovatelské ústavy veřejné
domy pro staré občany
pečovatelské právní zastoupení
pečovatelský dozor
přijetí do pečovatelského domova
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení