Speciálnější informace
Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené
poruchy zraku svépomoc
viz také
bezbariérové bydlení
dovolená pro osoby zdravotně postižené
knihovny
kombinované postižení
profesní integrace zdravotně postižených osob
sleva na jízdné