Nebyly nalezeny vhodné záznamy. Zadejte prosím nový dotaz!

Speciálnější informace
hluchota
nedoslýchavost
Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením
postižení sluchu svépomoc
viz také
kombinované postižení
podpora vývoje
poruchy řeči