Speciálnější informace
poruchy řeči svépomoc
viz také
logopedie
mozkový infarkt
podpora vývoje