obecnější informace
bydlení pro osoby bez bydliště
viz také
bydlení pro matky s dětmi
krizová centra pro mladé