Speciálnější informace
legastenie svépomoc
viz také
logopedie
školní psychologie