obecnější informace
základní finanční zajištění
viz také
centra sociální pomoci
finanční pomoc v nouzi
sociální úřad