Speciálnější informace
daň za psa
poplatek za rozhlas a televizi
poplatek za telefon
viz také
kulturní pas
orientační sazby sociálního blahobytu
poplatek za recept
příspěvek k nemocničním nákladům
sleva na jízdné