viz také
advokát pro pacienty
hospic a paliativní péče
péče o umírající
předcházející plná moc