obecnější informace
srdeční choroby
viz také
svépomocné skupiny
transplantace orgánů - svépomoc