• abort (přerušení těhotenství)
 • adopce
 • adopce mezinárodní
 • advokát
 • advokáti (advokát)
 • advokát pro pacienty
 • advokát pro zdravotně postižené
 • afázie (poruchy řeči)
 • Aids
 • Aids svépomoc
 • akutní geriatrie (rehabilitace pro staré občany v nemocnicích)
 • alergie
 • alimenty (výživné)
 • ambulance (záchranná služba)
 • anonymní odložení dítěte
 • apalický stav (koma vigile)
 • archiv datových sad
 • autismus
 • azylanti, žadatelé o azyl (uprchlíci)