Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Haus Erna, Heilsarmee Österreich, für Männer

Phone: 01-890 32 82-2023

E-mail: haus_erna@heilsarmee.at

Website:

Business Hours

Montag - Freitag: 6.30 bis 18 Uhr

Description

Aufnahme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

sozial betreutes Wohnen für vormals wohnungslose Männer

Topics
Socially assisted housing for homeless persons