Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Obdach Leo, Dauerwohnhaus für Männer - Obdach Wien gemeinnützige GmbH

Phone: 01-24 5 24-40 250

E-mail: obdach.leo@fsw.at

Website:

Description

Aufnahme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Topics
Socially assisted housing for homeless persons