Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Wie daham... Seniorenschlössl Simmering

Phone: 01-769 33 99

Fax: 01-769 33 99-1410

E-mail: verwaltung.simmering@wiedaham.at

Website:

Description

Pflegeplätze
Keine Kurzzeitpflege
Topics
Residential and nursing homes private with subsidies