Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Hanusch Krankenhaus - Österreichische Gesundheitskasse ÖGK

Phone: 01-910 21-0

E-mail: hkh.verw.dion@oegk.at (Verwaltungsdirektion)

Website:

Topics
Hospitals public