Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Zahnärztlicher Nacht- und Wochenenddienst, Tonbandinformation

Phone: 01-512 20 78

E-mail: office@wr.zahnaerztekammer.at

Website:

Business Hours

täglich 20-1 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag 9-18 Uhr
Topics
Dentist
Telephone helplines