Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Waldorfbund Österreich

Phone: 01-888 74 61

E-mail: bund@waldorf.at

Website:

Topics
After-school care
Crèches
Nursery school and child groups