Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Inspektionsrauchfangkehrer, MA 68

Phone: 01-597 03 00-54 340, 342, 344, 440 und 441

Fax: 01-597 03 00-54 343

E-mail: rk@ma68.wien.gv.at

Business Hours

0-24 Uhr

Description

bei Gebrechen an Rauchfängen

Topics
Chimney sweeps