Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Feuerwehr und Katastrophenschutz, MA 68

1010 Wien, Am Hof 9-10

Phone: 01-531 99 (Büro)

Phone: 122 (Notruf)

Fax: 01-531 99-51 209

E-mail: post@ma68.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Notruf: 0-24 Uhr
Büro: Montag-Freitag 7.30-15.30 Uhr
Topics
Emergency calls
Fire brigade
Telephone helplines