Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Kindergärten und Horte, Wiener Kinderfreunde

Phone: 01-401 25-20149 (Kindergartenhotline)

Phone: 01-401 25-20130 (Pädagogische Geschäftsführerin)

Phone: 01-401 25-20 131 (Sekretariat)

E-mail: kdg.hotline@wien.kinderfreunde.at

Website:

Topics
After-school care
Crèches
Nursery school and child groups