Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

ABZ Ausbildungszentrum des Wiener Roten Kreuzes GmbH

Phone: 01-795 80-6000

E-mail: abz-kundenzentrum@wrk.at

Website:

Topics
Nursing professions