Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Parlamentarische Bundesheerkommission

Phone: 01-319 80 89

Phone: 05 02 01 / 10 21050

Fax: 05 02 01 10 17142

E-mail: bundesheer.beschwerden@parlament.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Military service