Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

1081 Wien, Postfach 500 [Postadresse Hauptstelle und Landesstelle Wien, N������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ und Bgld.]
1081 Wien, Postfach 70 [Postadresse Pensionsservice]

Phone: 05 04 05, Pensionsservice DW 15

Fax: 05 04 05-22900 (Hauptstelle)

Fax: 05 04 05-23900 (Landesstelle f������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r Wien, N������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ und Bgld.)

Fax: 05 04 05-16190 (Pensionsservice)

E-mail: postoffice@bvaeb.at (Allgemeine E-Mail-Adresse)

E-mail: pensionsservice@bvaeb.at (Pensionsservice)

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-14 Uhr, Freitag 8-13 Uhr
Topics
Accidents at work
Health insurance
Pensions