Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Diverse Formulare (Stadt Wien Amtshelfer)

Website:

Description

z.B. Reisepass, Aufenthaltsrecht, Eheschließung, Geburtsurkunde, Gewerbeberechtigung, Hundeabgabe, Mietzinsbeihilfe, Meldeservice, Behindertenzone, Parkpickerl

Topics
Application forms