Sozialinfo Wien ('Socijalne informacije Beč')


Servis na internetu www.sozialinfo.wien.at sadržajno njeguju saradnici SozialRuf-a Wien i on predstavlja obiman informativni sistem u svim pitanjima iz socijalne oblasti. Isti omogućava jednostavno traženje pojmova, institucija ili tematskih područja iz socijalne oblasti za cijeli Beč ili pojedine okruge. Pogođeni građani i osobe koje rade u socijalnim radnim oblastima bez prepreka dobijaju kontaktne podatke socijalnih ustanova, inicijativa i projekata sa direktnim povezivanjem na njihove web stranice.

Veliki značaj se pridaje konsekventnom održavanju podataka i jednostavnosti korišćenja. Molimo Vas da pomognete da se podaci na www.sozialinfo.wien.at održavaju aktuelnim i informišite nas o Vama poznatim promjenama što je prije moguće na sozialinfo@fsw.at.

SozialRuf Wien ('Socijalni poziv Beč') 533 77 77


SozialRuf Wien je telefonski informativni i savjetnički servis o slijedećim temama: staranje kod kuće, partnerstvo i porodica, izdržavanje i stanovanje, život sa hendikepom, njegovati i biti njegovan.

Saradnici se smatraju osobama kojima se možete obratiti u socijalnim pitanjima i koje dnevno od 8 do 20 sati daju kompetentne informacije ili upućuju na stručno najbolje ustanove u Beču.