Pogledaj takođe
Grupe za samopomoć
Transplantacije organa samopomoć