Specijalnije informacije
Gluhost
Nagluhost
Nagluhost – samopomoć
Pomagala za osobe sa oštećenjem sluha
Pogledaj takođe
Govorne mane
Pospješivanje razvoja
Višestruka hendikepiranost