Vidite rezultate pretrage za "Vidne mane", sinonim za Vaš traženi pojam ""oštećenja vida"".

Specijalnije informacije
Pomagala za osobe sa oštećenjem vida
Slabost vida – samopomoć
Pogledaj takođe
Biblioteke
Godišnji odmor za hendikepirane osobe
Poslovna integracija hendikepiranih osoba
Povlastice za vožnju
Stanovanje bez barijera
Višestruka hendikepiranost