Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Befristete Aufnahme in einem privaten Wohn- und Pflegehaus mit Förderung

In vielen privaten "Wohn- und Pflegehäusern mit Förderung" ist eine befristete Aufnahme für maximal 92 Tage möglich.

Topics
Nursing beds temporary
Residential and nursing homes private with subsidies