Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Selbsthilfegruppe Hirntumor

E-mail: info@shghirntumor.at

Website:

Business Hours

Regelmäßige Gruppentreffen

Description

Kontaktperson: Peter Schwan

Topics
Cancer diseases self-help