Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Therapie-Feriencamp für stotternde Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 16 Jahren

Website:

Topics
Holidays for young persons
Speech disorders/language disorders