Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

biv - die Akademie für integrative Bildung

Phone: 01-892 15 04

Fax: 01-892 15 04 - 89

E-mail: office@biv-integrativ.at

Website:

Description

Bildungsberatung, Bildungs-Kurse für Menschen mit Behinderung, Seminare und Weiterbildungen für Fachkräfte aus sozialpädagogischen Arbeitsfeldern
Topics
Further education