Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Juniorcamp, Österreichisches Jugendrotkreuz, Erholungs- und Therapieaufenthalt für Kinder kranker Eltern (10-14 Jahre)

Phone: 01-589 00-357

E-mail: natascha.bebekajlo@roteskreuz.at

Website:

Description

Termin 2020: 13.-26.7.2020
Topics
Caring relatives
Holidays for young persons