Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Palliativstation - Klinik Ottakring (früher: Wilhelminenspital), Krankenhaus der Stadt Wien

1160 Wien, Montleartstraße 37(WILHELMINENSPITAL)

Phone: 01-491 50-8011

Phone: 615-8010 (Magistratsintern)

Fax: 01-491 50-8019

E-mail: wil.onkologie@wienkav.at

Website:

Description

Palliativstation an der 1. Medizinischen Abteilung, Pav. 79

Topics
Hospice and palliative care inpatient