Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Sozial Medizinischer Dienst Österreich, Verein

1230 Wien, Steinergasse 36A

Phone: 01-310 50 50

Fax: 01-319 98 51

E-mail: office@smd.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr

Description

Mobile Betreuung
Topics
Emergency alarm
First aid