Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Widerspruchsregister gegen Organ-, Gewebe- und Zellentnahmen

1010 Wien, Stubenring 6 [GÖG/ÖBIG]

Phone: 01-515 61-0

E-mail: wr@goeg.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-14 Uhr, Freitag 8-12 Uhr
kein Parteienverkehr, nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar

Description

Online-Formular

Topics
Organ donations