Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

PatientInnenhilfsteam (PHT) der Klinik Landstraße (früher: Krankenanstalt Rudolfstiftung), Verein

Phone: 01-711 65-5981

Fax: 01-711 65-1009

E-mail: gerlinde.kosits@gesundheitsverbund.at

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Hospital social service
Voluntary work