Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

PatientInnenhilfsteam (PHT) der Krankenanstalt Rudolfstiftung, Verein

Phone: 01-711 65-5981

Phone: 614-5981 (Magistratsintern)

Fax: 01-711 65-1009

E-mail: gerlinde.kosits@wienkav.at

Business Hours

auf Anfrage
Topics
Hospital social service
Voluntary work