Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Eltern für Kinder Östereich, Familienplanung, "Vereinbarkeit von Familie und Beruf", Familienberatung

Phone: 01-368 71 91

E-mail: office@efk.at

Website:

Business Hours

Beratungszeiten: Montag-Freitag 9-14 Uhr
Sekretariat: Montag-Freitag 9-13 Uhr

Description

10 Beratungen kostenlos, dann Selbstbehalt

Topics
Family counselling