Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Phone: 01-401 27-0

Fax: 01-401 27-305230

Website:

Business Hours

Parteienverkehr im Servicecenter: Montag-Freitag 8.30-12 Uhr
Amtstag: Dienstag 8-12 Uhr
Topics
Labour courts
Labour legislation