Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Volksanwaltschaft

1015 Wien, Postfach 20 [Postanschrift]

Phone: 01-515 05-0

Phone: 0800 223 223 (gebührenfrei)

Fax: 01-515 05-190

E-mail: post@volksanwaltschaft.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Attorney of the people
Human rights