Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

MA 2 - Personalservice

Phone: 01-4000 (Referat Pensionservice)

Fax: 01-4000-99-94129

E-mail: post@ma02.wien.gv.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 9-14 Uhr
Topics
Pensions