Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drugčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju saopštite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Anton Proksch Institut - Ambulanz - API Betriebs gemeinnützige GmbH

Phone: 01-880 10-604

Fax: 01-880 10-92000

E-mail: info@api.or.at

Website:

Business Hours

Dienstag 14-18 Uhr
Topics
Addiction to gambling
Addiction to medication
Alcohol addiction
Media addiction disorder
Nicotine addiction
Shopping addiction