These are the search results for “Nemocnice súkromné ” which is a synonym for your search term “"súkromné kliniky"”

Pozri tiež
Deti v nemocniciach
Nemocnice verejné
Nemocničná sociálna služba
Obhajca záujmov a práv pacientov
Prejav vôle pacienta
Príspevok na náklady nemocníc