These are the search results for “Poplatok za recept ” which is a synonym for your search term “"predpis liekov "”

všeobecnejšie informácie
Lieky
Pozri tiež
Príspevok na náklady nemocníc
Zdravotné poistenie