These are the search results for “Závislosť od drog ” which is a synonym for your search term “"narkománia "”

všeobecnejšie informácie
Závislosť
špeciálne informácie
Závislosť od drog - svojpomoc
Pozri tiež
Terénna sociálna práca s drogovo závislými