These are the search results for “Mozgová porážka” which is a synonym for your search term “"mozgová mŕtvica"”

špeciálne informácie
Mozgová porážka - svojpomoc
Pozri tiež
Ergoterapia
Fyzioterapia
Logopédia
Rehabilitácia