These are the search results for “Terénna sociálna práca s mladistvými ” which is a synonym for your search term “"mobilná sociálna práca s mladistvými "”

všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Terénna sociálna práca s drogovo závislými