These are the search results for “Terénna sociálna práca s bezdomovcami ” which is a synonym for your search term “"mobilná sociálna práca s bezdomovcami "”

všeobecnejšie informácie
Terénna sociálna práca
Pozri tiež
Bezdomovci
Dočasné obytné domy pre bezdomovcov