These are the search results for “Závislosť od liekov ” which is a synonym for your search term “"lieková závislosť "”

všeobecnejšie informácie
Závislosť
Pozri tiež
Psychoterapia
Závislosť od alkoholu
Závislosť od drog