These are the search results for “Preventívna lekárska prehliadka” which is a synonym for your search term “"lekárske prehliadky"”